Laagste rentes
Advies aan huis
Ook voor nieuwbouw
Poep
Poep is lekkerrrrrrrrrrrrr...

Algemene informatie

Hieronder leest u algemene informatie over de levensloopregeling:

  • U mag deelnemen aan de levensloopregeling, u bent hiertoe niet verplicht.
  • Met de levensloopregeling kunt u geld opzij zetten waarmee u een periode van onbetaald verlof kunt financieren. Het opgebouwde tegoed kan ook worden gebruikt om eerder te stoppen met werken of onder voorwaarden, als aanvulling op het ouderdomspensioen dienen.
  • Er kan alleen in geld worden gespaard, niet in tijd.
  • Wel is het mogelijk om voor 1 januari 2006 opgebouwde tijdtegoeden, zoals verlofdagen, ATV-dagen en overwerkuren, om te zetten in een bruto loonbedrag en dit loon vervolgens in de levensloopregeling te storten. Dit kan overigens alleen in overleg met uw werkgever.
  • Er ontstaat door de levensloopregeling geen wettelijk recht op verlof, behalve voor verloven die wettelijk zijn geregeld, zoals ouderschapsverlof. Verlof kan alleen met toestemming van uw werkgever worden opgenomen.
  • Werknemers mogen per jaar maximaal 12% van het bruto jaarsalaris inleggen.- Er mag jaarlijkse ingelegd worden als op 1 januari van een jaar het tegoed kleiner is dan 210% van het laatste bruto jaarsalaris.
  • Het op te nemen maandbedrag bedraagt maximaal 100% van het laatste bruto maandsalaris. Als u tijdens de verlofperiode een saldo ter grootte van uw laatste maandsalaris wilt opnemen en u heeft een tegoed van 210%, dan kunt u dus maximaal 2,1 jaar verlof opnemen. Maar gedurende drie jaar kan ook 70% van uw laatste inkomen opgenomen worden, een alternatief dat gebruikt kan worden om drie jaar eerder te stoppen met werken.
  • De wet verplicht u om jaarlijks te kiezen of u stort in de spaarloon- of levensloopregeling. U kunt binnen n kalenderjaar niet in beide regelingen tegelijk storten. Die keuze hoeft u niet vr 1 januari 2006 te maken; dit kan het hele jaar. Als u in 2006 een bedrag heeft ingelegd in de spaarloonregeling (en dus feitelijk een keuze heeft gemaakt voor spaarloon) heeft u nog tot 1 juli 2006 de mogelijkheid om uw keuze te herzien. De stortingen in de spaarloonregeling die in 2006 tot die datum hebben plaatsgevonden, moeten in dat geval vr 1 juli 2006 door de bank teruggestort worden naar uw werkgever. Uw werkgever moet vervolgens deze bedragen als loon aan u uitbetalen.
  • Wanneer u van werkgever verandert, heeft dit geen gevolgen voor het opgebouwde levenslooptegoed. Het levenslooptegoed staat immers bij een door u aangewezen financiele instelling. U kunt uw opgebouwde tegoed meenemen naar uw nieuwe werkgever.

Zie ook: