Laagste rentes
Advies aan huis
Ook voor nieuwbouw
Poep
Poep is lekkerrrrrrrrrrrrr...

Pensioenfonds

Schematisch overzicht
Overuren
Vastloon
Franchise

Omdat er in de huidige pensioenregeling, welke via het CAO is geregeld, weinig tot geen pensioen wordt opgebouwd over de overuren, heeft dit tot gevolg dat bij pensionering dat deelnemers in dit pensioenfonds een aanzienlijke terugval hebben in besteedbaar inkomen.

Daarnaast is de AOW-franchise in uw bedrijfstak hoog, met als gevolg dat er over een geringer deel van het vaste bestanddeel van het inkomen, pensioen wordt opgebouwd.

KV&P Toekomstvoorzieningen licht in samenwerking met de werkgever zijn werknemers voor over hen inkomenssituatie, dit middels een intensief voorlichtingstraject hieronder stapgewijs weergegeven.

 1. Inventarisatie
  Het bespreken van de secundaire arbeidsvoorwaarden bij de werkgever en de mogelijkheden tot uitbreiding hiervan voor het personeel.
 2. Informatie traject
  Werkgever informeert werknemer over uitbreiding arbeidsvoorwaarden.
 3. Introductie van KV&P
  Informatie traject wordt opgevolgd door het maken van een persoonlijke afspraak (buiten werktijd).
 4. Invoering van aanvullend
  Samen met u, of accountant, effectueren wij de regeling ten aanzien van de salarisadministratie.
 5. Beheer
  Bij in- en uitdiensttreding van personeel blijf KV&P dienstverlener/adviseur.