Laagste rentes
Advies aan huis
Ook voor nieuwbouw
Poep
Poep is lekkerrrrrrrrrrrrr...

Aanvullend pensioensparen - Voordelig sparen

Kansen voor de werkgever: aanvullend pensioensparen

80% van de Nederlanders heeft een pensioentekort. Dus waarschijnlijk ook uw personeel. Ondanks een wellicht door u gesloten collectief pensioen. Bijsparen is dan de oplossing. De recente overheidsmaatregelen maken het werknemers echter steeds moeilijker zelf een goed pensioen op te bouwen. Toch blijft het nog steeds mogelijk een goed pensioen te realiseren. En daar kunt u uw personeel bij helpen. Door hen in de gelegenheid te stellen binnen de lopende pensioenregeling met fiscaal voordeel bij te sparen. Dit zogenaamde aanvullend pensioensparen is voordelig voor werknemer en werkgever.

De Wet fiscale behandeling pensioenen (1999) biedt de mogelijkheid pensioen af te stemmen op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Deze flexibiliteit zorgt voor meer ruimte dan bij een standaardpensioen het geval is. Bijvoorbeeld is het mogelijk om in 35 jaar (in plaats van de gebruikelijke 40 jaar) een goed pensioen op te bouwen. De wet biedt namelijk de ruimte tot 2% per jaar pensioen op te bouwen.

Fiscaal voordeel

Aanvullend pensioensparen is fiscaal aantrekkelijk voor de werknemer. Vooral nu de basisaftrek voor lijfrenteverzekeringen is geschrapt. Dankzij aanvullend pensioensparen kan uw personeel toch op een slimme fiscaal voordelige manier extra pensioen opbouwen.

Ook voor u als werkgever heeft aanvullend pensioensparen een aantrekkelijke fiscale kant. U hoeft voor het door de werknemer ingelegde bedrag uw aandeel in de premies werknemersverzekeringen niet te betalen. Concreet betekent dit dat uw fiscale voordeel kan oplopen tot € 175,- per elke door de werknemer ingelegde € 1.000,-.

Voordelen werknemer:

  • opbouw van een goed pensioen
  • fiscaal aantrekkelijk
  • aantrekkelijk tarief dankzij collectiviteit

Voordelen werkgever:

  • fiscaal voordeel
  • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde